Úsek Ekonomický

Vážení sportovní přátelé,
VV PSKe i v letošním roce pokračuje ve finanční podpoře sportovních klubů registrovaných v PSKe. Touto cestou nabízíme všem klubům (kteří realizují činnost na území Hl. m. Prahy) možnost získání dalších finančních prostředků z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro tento účel je vypracovaný zjednodušený formulář + seznam členské základny. Uvedené dokumenty zasílejte v xls souboru + pdf (jpg) souboru:

1 x formulář (žádost) xls
1 x členskou základnu v xls
1 x formulář (žádost) s podpisem - scan v pdf, nebo jpg
1 x členskou základnu bez podpisu v pdf, nebo jpg

Vyplněné dokumenty zasílejte elektronicky na e-mail. miler.filip@pske.cz nejpozději do 19. 11. 2020 do 23:59. Za přijatou žádost se považují pouze emaily obsahující všechny uvedené soubory řádně a plně vyplněné. Po tomto termínu již nebude na žádosti brán zřetel. S ohledem na obsáhlejší požadavky (Magistrátu hl. m. Prahy) na dokumentaci, doporučuji vše vyplnit s předstihem.

Stejně jako v předchozích letech Vám osobně doporučuji si při vyplňování dokumentu uvědomit, že málo který svaz (klub) obdrží od Prahy dotaci v plné výši, ale jen určitou část. Mějte prosím také na paměti, že se jedná o veřejné prostředky a je velmi pravděpodobná budoucí kontrola Vámi uvedených údajů a čerpání.

Pro Vaši informaci se jedná o grantový program I. Systémový rozvoj sportovní dětí a mládeže v Praze (soutěžní aktivity). V letošním roce můžete žádat prostřednictvím PSKe na pronájem, materiální vybavení na soutěže, či na kvalifikované trenéry ( u této položky musí každý žadatel (realizátor) žádat minimálně 60%.

Žádající klub je povinen vést podvojné účetnictví + vést případnou dotaci odděleně na tzv. analytických účtech. DŮLEŽITOU PODMÍNKOU JE UVÁDĚT LOGO MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY na všech propagačních materiál, vč. internetových stránek. Logo musí být také umístěno na pořízené materiální vybavení.

V případě dotazu mne prosím neváhejte kontaktovat. Rád Vám s případným vyplněním pomohu

Žádost o dotaci PSKe členská základna
Žádost o dotaci PSKe

S pozdravem
Filip Miler